TOẠ ĐÀM TRỰC TUYẾN

ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021, từ 14h00 - 16h00 ngày 25/11/2021, Cổng Thông tin điện tử quận Cầu Giấy tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021” nhằm cung cấp thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận; Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề còn tồn tại vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Buổi đối thoại có sự tham dự của Lãnh đạo UBND quận; các phòng, ban, ngành và UBND các phường thuộc quận. Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi tại đây:

- Để đặt câu hỏi, công dân chọn tới thẻ "Đặt câu hỏi mới". Thực hiện việc nhập các thông tin và câu hỏi theo yêu cầu. Sau đó chọn "Gửi câu hỏi".

- Câu hỏi và câu trả lời sẽ được cập nhật liên tục trong suốt thời gian diễn ra buổi Đối thoại, Công dân có thể theo dõi tại thẻ "Danh sách câu hỏi".

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi trực tuyến kết thúc vào lúc 16h ngày 25/11/2021. 

- Các câu hỏi chưa được trả lời trong buổi tọa đàm sẽ được ban tổ chức tiếp tục cập nhật sau buổi tọa đàm. Công dân có thể theo dõi tại trang Tọa đàm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận Cầu Giấy. 

Hiển thị toạ đàm