Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022;

Từ 14h00 - 16h30 ngày 22/9/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 nhằm cung cấp thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận; Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề còn tồn tại vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Buổi đối thoại có sự tham dự của Lãnh đạo UBND quận; các phòng, ban, ngành và UBND các phường thuộc quận. Tại Hội nghị, đã ghi nhận hơn 30 ý kiến, câu hỏi thuộc các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, kinh doanh, trợ cấp xã hội, đất đai, xây dựng, thuế... đã được lãnh đạo UBND các phường và các phòng, ban chuyên môn của quận trả lời.

CÁC CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Có một số thông báo thuế gửi không đúng tên người sử dụng đất, cụ thể cho người đã bán.

Đề nghị hướng dẫn thủ tục khai giảm trừ phần đất đã chuyển nhượng.

Có nhiều trường hợp (hơn 10 trường hợp) nhận được thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thông tin không chính xác như: Không đúng tên người sử dụng đất (mang tên chủ đất cũ), số tiền thuế không đúng do sai lệch về diện tích,

Tôi đang làm thủ tục hưởng thừa kết tài sản, bố mẹ tôi đã mất. Văn phòng công chứng yêu cầu phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bố mẹ tôi khi còn sống. Việc này tôi phải đến đâu để giải quyết? Thủ tục như thế nào?

Mẹ tôi 85 tuổi hàng tháng được hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội tại phường Yên Hòa, nay mẹ tôi mất thì có được hưởng chế độ gì sau khi mất không. Nếu có thì thủ tục hồ sơ như thế nào. Xin cảm ơn.

Tôi muốn làm đăng ký khai sinh cho con tại UBND phường Trung Hòa có được không, đề nghị hướng dẫn thành phần hồ sơ; nếu như muốn chọn quê quán của con theo quê quán của người mẹ có được không?

Tôi muốn đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh, có thể làm và nhận được các kết quả tại đâu và nhận được những giấy tờ nào?

Tôi có hộ khẩu thường trú ở phường A, Thái Nguyên, Bạn trai tôi có hộ khẩu thường trú tại xã B, Cà Mau. Chúng tôi đang tạm trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin hỏi chúng tôi có làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường Trung Hòa được không và hồ sơ bao gồm những gì?

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã được xếp hạng sao nay có nhu cầu kinh doanh thêm ngành, nghề dịch vụ karaoke, vũ trường thì phải bổ sung những thủ tục gì?

Khi tôi muốn đăng ký thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, cần những giấy tờ gì và làm như thế nào ?

CÂU HỎI CỦA BẠN

Full Name (*)

Address

Email (*)

Phone number

Title (*)

Content

Acttachment

Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA